Udgået - Udsigt til havvindmøllepark? - Stillet i bero

Vindmøller rykker tættere på kysterne.

En række af landets store sommerhusområder vil få vindmølleudsigt.

Vindmøller i op til 240 meters højde vil de kommende år skyde op få km fra kysterne i de indre danske farvande.

Det er konsekvensen af det energiforlig, der blev indgået for to uger siden, da et bredt flertal på Christiansborg besluttede at hæve antallet af kystnære vindmøller.

Torø Rev i Lillebælt ud for Assens er et af de områder der er ansøgt om at oprette kystnært havvindmølleprojekt for.

Højden kendes p.t. ikke, men mon ikke vindmøller i op til 240 meters højde vil kunne skimtes fra Hejlsminde området, selvom eventuel larm formentlig vil drukne over afstanden?

Til sammenligning er største højde af en pille på Lillebæltsbroen ca. 70 meter.