Hejls Sogn i kontekst

For at fastslå identiteten af Hejls Sogn skal vi langt tilbage i en historie, som rummer mange stilskift og indflydelser.

Fordi de mest beskrevne aktiviteter i området kun strækker sig over en begrænset periode, har Især den tyske indflydelse fyldt uforholdsmæssigt meget, men i virkeligheden kan denne periode (1864 - 1920) kun ses, som et mindre kapitel i Hejls Sogns samlede historiske kontekst.

Kun en mindre del af Hejls sogn, området syd for Slusen og Hejls Nor, var i perioden 1864 til 1920 underlagt tysk herredømme, og rent faktisk var det kun i perioden 1900 til 1920, at området var underlagt tysk lovgivning. Der skal ikke herske tvivl om, at der var tale om en meget traumatisk periode for beboerne både syd og nord for denne grænse, og at det har sat sig i efterfølgende generationer. Men netop derfor er det vigtigt at løfte blikket og se det hele i et lidt større perspektiv.

Hejls Sogn har siden ældste stenalder befundet sig lige i centrum af den danske kulturarv, og er tæt knyttet til Danerne, den danske nationalstat, Jylland, Slesvig, Tyrstrup og de Otte sognes historie og nøje til det tilhørsforhold som Hejls Sogn har, og altid har haft, til Danmark og det danske kongerige.