Svenskekrigene

I 1958 blev der ved Trappendal-huset gjort fund af mønter fra svenske krigenes tid, og givet er det, at svenske tropper har passeret igennem Hejls.

Under Svenskekrigene i 1600-tallet blev Hejls kortvarigt centrum for begivenhederne, idet Karl den X Gustav natten mellem den 29. og 30. januar 1658 havde hovedkvarter i Hejls Præstegård, inden hans tropper dagen efter påbegyndte marchen over isen, med en styrke på 8.500 mand, via Brandsø mod Fyn.

Karl 10. Gustav

Allerede tre uger før havde svenskekongen i Kiel besluttet sig for at forsøge en march over isen. Natten mellem den 29. og den 30. januar befandt han sig i præstegården i Hejls på højde med Brandsø, mens hans mesterspion Dahlbergh med 40 finske ryttere gik over isen syd for Strib for at rekognoscere.

Ud på morgenen vendte Dahlbergh tilbage til Hejls med efterretninger til sin herre.

Dagen var kommet, hvor den svenske hær satte sig i bevægelse. Noget af styrken gik over fra Stenderup Hage til Fønsskov, mens kongen med hovedstyrken gik over til Brandsø og derfra videre mod Wedellsborg Hoved for derefter at gå nord om hovedet og ind i Tybrind Vig, hvor de blev modtaget ude på isen af de danske med generalmajor Hans Ahlefeldt i spidsen.

Man kæmpede tappert men ganske forgæves mod den svenske overmagt, der fik hjælp af isen, der til ugunst for danskerne brast under fodfolket.

Karl X Gustav havde ikke tid at vente. Han konfiskerede straks en slæde på en gård i Eskør og ilede sammen med Corfitz Ulfeldt mod Odense.

Den svenske styrke nedkæmpede hurtigt det svage fynske forsvar.

Allerede dagen efter faldt fæstningen Nyborg, hvorefter Fyn var i svenskernes hænder. Siden drog de videre mod København.

For en mere uddybende beskrivelse af Svenskekrigenes sammenhæng indflydelse på, landet, landsdelen og Hejls i særdeleshed, henvises til følgende link til Lokalhistorisk Forening & Arkiv for Hejls-Hejlsminde.