Vikingeskibet Freja Byrding

"Skibslaget Freja Byrding",

som har hjemsted i Hejlsminde, har lavet en rekonstruktion af Skuldelev 3 fra Roskilde Fjord.

(Foto: Skibslaget Freja Byrding)

Vikingeskibet søsættes i maj måned og ligger til kaj i Hejlsminde Havn, frem til september.

I vinterperioden opbevares skibet i et vikingetidssvarende bådehus "Æ Naust"

Hejlsmindebakken 25-A, Hejlsminde

Det er muligt at få en prøvetur efter aftale - se nærmere på Skibslagets hjemmeside.