Hejls tidligere skole

Bygningen er bygget i 1894 af de Samvirkende sønderjyske Foreninger, som arbejdede for at bevare danskheden i området. Den er bygget som efterskole for dansksindede elever fra Sønderjylland, som dengang var tysk.

Eleverne kom herop til Danmark og fik undervisning i Dansk litteratur og historie og dansk kultur. – Om sommeren var der kvindelige elever og om vinteren mandlige. Eleverne kom gerne lige efter deres konfirmation. Nogle kom flere gange. Der var også enkelte elever fra lokalområdet nord for 1864-grænsen. – Eleverne kom alle steder fra i Sønderjylland, men der var steder som sendte mange flere elever end andre. Det gjaldt Als og Sundeved. Området omkring Daler og Ballum i Vestsønderjylland og hele området omkring Haderslev.

Efter 1. Verdenskrig blev skolen flyttet med den nye grænse til Nordborg på Als, hvor skolen stadig eksisterer. Nu var den rettet mod dansksindede i Sydslesvig.

Bygningerne blev solgt til Hejls Kommune, som indrettede kommuneskole her. Kommuneskolen blev i 1965 udvidet med en fløj mod syd. Ved denne lejlighed blev en del af de gamle bygninger revet ned. Det gjaldt vestfløjen med gymnastiksal og 2 store klasseværelser.

I 2008 blev skolen lagt sammen med, og placeret i, Vejstrup skole i Sjølund og hedder nu Sjølund-Hejls skole.

I bygningerne er der i dag børnehave for de to sogne. På gavlen til venstre ud mod Hejls Landevej er der nogle medaljoner, der fortæller, hvem der har rejst bygningen og hvornår.

Hejls Landevej nr. 20