Hejls Kirke

Hejls Kirke ligger meget betegnende på Kirkevej midt i Hejls by, men kan også tilgås fra Hejlsminde, via Dæmningen, og naturstien nord om Hejls Nor, Mindet. En frisk vandretur på 15 - 20 minutter, gennem det naturfredede område.

Kirken er et aktiv for hele lokalområdet, om byder på mange skiftende arrangementer hen over året.

Se f.eks. denne hyggelige oplevelse:

og dette meget stemningsfulde indslag:

Kirken er hovedsagelig bygget i romansk stil, og stammer fra 1100 tallet. Den kan dermed henregnes til en af de ældste kirker i Danmark, idet den ældste nuværende danske kirke har et hvælvet rum, som kan dateres til år 1060.

Kirken er opført over en 800-årig periode. Kor og skib er fra 1100 tallet. Tårn er fra 1300 tallet. Sakristi er fra år 1781. Våbenhus er fra år 1880. Kapel er fra år 1888 og år 1952.

Kirkens inventar er kommet til over en lang periode: Døbefonden er fra ca. år 1200. Altertavlen er fra år 1471. Prædikestolen er fra år 1620. Alterstagerne er fra år 1677. Lysekronerne er fra år 1894 og 1915. Den 7-armet stage er fra år 1922. Dåbskanden er fra år 1949. Kirkeskibet er fra år 1955. Kirkeklokken er fra år 1807. Nyt Markussen orgel er fra år 1984.

Kirken er sidst restaureret i 2012 og blev genindviet og genåbnet den 5. august med festprædiken ved biskop Niels Henrik Arendt:

efter en gennemgribende indvendig restaurering i samarbejde med farvesætteren og konservatoren Bent Jacobsen, om farve på lofter, bænke, pulpitur og orgel.

Herefter fulgte farver på hynder, knæfald og bedeskammel samt tegningerne på bankegavlene, der består af symboler fra trosbekendelsen:

Der er kommet ny belysning i koret og ved orglet, fugerne i gulvet er udbedret, døbefonden afrenset for rust og kirkeskibet er repareret. Endelig har vores lokale væver Annelise Nielsen vævet ny alterdug og dug til sidebordet i koret, så kirken igen fremstår ny og fin:

For en mere detaljeret beskrivelse af restaureringen, henvises til dette video klip:

Læs flere detaljer om Hejls Kirke på dette Link