Bilture

Margueritruten er en bilrute som

(Foto: Ole Futtrup)

løber gennem Hejls og Hejlsmindeområdet, via Sjølund og Vejstruprød Landevej, Hejls Landevej, Havnevej og Hejlsmindebakken.

Der er gode forsyningsmuligheder undervejs på dette korte stykke, både i Hejls og Hejlsminde.

Bilister anbefales at gøre stop på Havnen i Hejlsminde.

Hejlsminde Havn byder i sig selv på et hyggeligt havnemiljø, men hvis man går over på den modsatte side af Havnevej, kan man få et indblik i naturreservatets fugleliv og det meget pittoresk havnemiljø, i Hejls Nor /Mindet:

Kun få steder i Danmark kan man køre lige ind, åbne døren, og stige ud midt i et naturreservat.

Mange af Hejls Nor / Mindet's fugle har standplads på et lavvandet område på sydsyden af Mindet, umiddelbart synligt fra Solnedgangspladsen, med de flotte granitbænke og borde.

Områdets ørnepar fisker jævnligt i dette områder af Mindet, som er yngleplads for havørred og hornfisk og i Hejlsminde bugt. Området er derfor et godt spisekammer for de sultne ørne, som jævnligt giver en helt usædvanlig naturoplevelse netop omkring Sluseområdet mellem Mindet og Lillebælt.

Gør man sig yderligere den ulejlighed at gå- eller cykle ud langs Mindet's nordside (tilgang via Dæmningen, ved at gå Nord om badehotellet), vil man få et godt indblik i reservatets store naturrigdom.