Hejlsminde natursti

Stien er beliggende mellem Åkærvej og Skovhusevej i bunden af Hejls Nor/mindet mod vest, og er en del af et samlet stiprojekt hele vejen rundt om Hejls Nor.

Få et indtryk af naturstien her:

Stien skal derfor ses i sammenhæng med fugle-observationstårnet på Mengvej, som giver et helt unikt overblik over landskabet og fuglelivet i den vestlig del noret, hvor der ret ud for fugle-observationstårnet netop er en standplads, som oftest rummer et bredt udvalg af fuglearter, og giver uhindret udsigt til Hejls Kirke på den nordlige side af noret. For i øvrigt et sted, hvor det ikke er usædvanligt at observere havørnene, som ofte jager i sivene til venstre for tårnet, når man står i tårnet.

(Foto: Ole Futtrup)

Det er muligt at parkere ved fugle-observationstårnet, men parkering-arealet er relativ småt, så derfor er parkeringsarealet forbeholdt gæster til tårnet.

Stien giver mulighed for en hel unik indsigt i flora og fauna i mark og eng-arealer, hvis sumpede arealer, tidligere kun var tilgængelige for meget entusiastiske naturelskere. Folk der har boet i området i en menneskealder, kom først ind i sivene, da naturstien blev indviet. Et godt udgangspunkt for vandring ad naturstien er Åkærvej, hvor en natursten markerer indgangen til stien.

(Foto: Ole Futtrup)

Umiddelbart på den anden side af hækken er der et parkeringsareal med plads til 8-10 biler, hvilket signalerer, at man kan give sig god tid til at nyde turen.

Da der er tale om helt uspoleret natur og arealer er stillet til rådighed af velvillige lodsejere, bør man respektere ikke at smide affald på turen.

(Foto: Ole Futtrup)

Der er etableret en bro over Aller Å, som med et righoldigt fiskeliv, byder på mange oplevelser, specielt når myggene svæver over åen.

Da området er underlagt fredningsbestemmelserne for området og Aller Å Sportsfiskerforeninger regulerer fiskerettighederne til åen, er det naturligvis ikke tilladt at fiske i åen, uden aftale med sportsfiskerforeningen.

Tilsvarende henstilles det, at cyklister trækker cyklen gennem eng-området, dels fordi stien er lidt vanskelig, på en ca. 1,3 km strækning fra Åkærvej til Skovhusevej, dels fordi stien er smal og vandrende har fortrin til stien.

På den ca. 400 meter lange boardwalk er det, af sikkerhedsmæssige grunde, kun tilladt at trække cyklen, da stien u-varslet brydes af dyreveksler.

(Foto: Ole Futtrup)

og fordi vandrende kun har et særdeles sumpet, og dermed farligt alternativ, til at give plads for cyklister.

(Foto: Ole Futtrup)

Med alle disse advarsler in mente er der åbnet op for en helt enestående naturoplevelse, som almindelige mennesker sjældent får indsigt i. Specielt i siv- og rør-arealerne er der rigtig mange ynglende fugle af arter, som kun sjældent findes uden for disse områder. Så ikke støjende og forsigtig adfærd vil give mulighed for sjældne oplevelser.

Herudover giver specielt de sumpede områder grobund for en enestående fauna, som også kun sjældent ses uden for tilsvarende områder.

(Foto: Ole Futtrup)

Endelig vil stien give mulighed for helt enestående udsigter over det naturfredede område, som er en væsentlig årsag, til den store diversitet i området.

(Foto: Ole Futtrup)

Stien og fugletårnet er etableret i et privat-offentligt samarbejde mellem lodsejere, Lokalrådet for Hejls og Hejlsminde området, Naturstyrelsen, den lokale Naturfredningsforening, Ornitologisk forening og Kolding Kommune.

Flere private lodsejere lægger grund til dele af stien og fugletårnet. Stien og fugletårnet er sponsoreret af Naturstyrelsen, Jagttegnsmidlerne, Friluftsrådet og Landsbypuljen. Kolding Kommunes kontaktperson: Lotte Madsen, Email: llma@kolding.dk, tlf. 79797434.

Lokalbefolkningen vil gerne udtrykke deres taknemlighed for, at de og gæster, nu har adgang til denne enestående oplevelse, og beder derfor alle behandle området med den respekt, som det fortjener.