Hejls Nor - Mindet

Vest for "Slusen" i Hejls Nor/Mindet findes et meget pittoresk havnemiljø, som leder tankerne hen på svundne tider.

Med jævne mellemrum går pæle og broer imidlertid til og må skiftes ud, og i dag er det overvejende lystfiskere og fritidsfiskere der holder til her.

Men traditionen går mange år tilbage og lige bedårende ser det ud:

(Foto: Jane Terp)

Bag dette maleriske scenarie, findes der et andet, som tilsvarende byder på sanseoplevelser for øje og sind, og som kun kan betegnes som en lille perle, i en verden hvor værdierne skifter og verden omkring os forandres med lynets hast.

Et rigtig "lille" smørhul.

Ikke alene fordi Hejls Nor er et naturreservat af meget høj kvalitet, men også fordi området er overskueligt, og fuldt af specielt fugleliv på alle tider af dagen, og uanset fra hvilket verdenshjørne man betragter det.

Hejls Nor er en tunneldal med ret stejle skrænter, især langs den midterste del af Aller Å og nordsiden af noret. Som istidslanskab er det vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke ødelægges eller sløres, og det er en anden af mange gode grunde til, at området er fredet.

Kører man ind ad Mengvej, syd for Mindet, kan man finde flere huller i hegnet langs vejen, hvor man kan få et pragtfuldt overblik over Hejls Nor.De fleste steder med det voldsomme og flotte morænelandskab og Hejls Kirke, som en flot baggrund. Fra sydsiden er man også relativt tæt på både stand- og trækfuglenes rastepladser, som udgøres af de sandbanker, som er skabt i den sydlige del af det lavvandede nor.

Endelig er det også på på sydsiden, ved Meng, at der i efteråret 2012 blev etableret et fugle-observationstårn, med en mindre parkeringsplads.

(Foto: Ole Futtrup)

Fra observationstårnet har man frit udsyn til Hejls Kirke på nordsiden af Noret, og en af de mange fuglestand pladser umiddelbart på bredden nedenfor.

( Foto: Ole Futtrup)

I 2013 blev Hejlsminde natursti mellem Åkærvej og Skovhusevej indviet.

Stien giver en unik mulighed for at følge flora og fauna i eng og mark-arealerne på tætteste hold, idet der er etableret bro over Aller Å og et boardwalk, som snor sig ind igennem sivskoven.

(Foto: Ole Futtrup)

Stien er endnu et led i ambitionen om at få en sammenhængende sti hele vejen rundt om Hejls Nor.

Læs mere om det samlede projekt ved at klikke her.

Kører man ind ad Kær Møllevej, vest for Mindet, og kører ind ad Skovhusevej, vil man få et pragtfuldt overblik over noret, Hejlsminde by og Lillebælt - med Brandsø og Fyn som en smuk baggrundskulisse. Det er også her, at det nye afsnit af Hejlsminde natursti ender. Officielt går naturstien hele vejen rundt om mindet i en over 12 km rute, men det er stadig ikke alle steder, at der er tale om en "ægte" natursti.

Holder man ind til siden på Hejls Landevej, nord for Mindet, f.eks. ved afkørslen til Trappendal, får man noret med det smukke morænelandskab ved Meng og Aller, som en nydelig horisont og indramning.

Stå ud af bilen (benyt landbrugets asfalterede adgang til marken, som holdeplads), og nyd synet, f.eks som her i solnedgangens skær:

(Foto: Ole Futtrup)

Kan man så ikke se noget fra østsiden af Mindet?

Det kan man selvfølgelig, men her vil vi anbefale at komme helt tæt på naturen til fods, så den har vi beskrevet under Naturvandring.

Uanset fra hvilken side du betragter Mindet, skal du huske at skæve lidt til himlen med jævne mellemrum.

Hejls Nor fungerer som spisekammer for områdets havørne, som med jævne mellemrum kommer forbi for at jage bl.a. havørred og hornfisk, som yngler talrigt i det lavvandede nor.

Brug dette kort som udgangspunkt for din tur rundt om Mindet, og skift eventuelt over til Satellit visning af kortet, så du kan se hvor sandbankerne og dermed standpladserne ligger i Noret.

Ønsker du nærmere kendskab til navnene bag området kan det findes her.