Vade- og kyst fiskeri

Inden for mindre end 10 kilometer kan du finde 4 naturskønne fiskepladser, som normalt giver adgang til fangst af havørred, hornfisk, makrel, sild, rødspætte, torsk og skrubbe.

Hvad angår vade- og kystfiskeri må begejstringen over mulighederne for fangst, dog dæmpes i en periode på måske flere år.

4.000 ton kvælstof, svarende til den mængde Lillebælt tilføres på et år, havnede i Lillebælt efter ulykken i Fredericia i februar 2016, hvor en gødningssilo brød i brand.

De foreløbige rapporter om konsekvenserne for fiskeriet er fortsat omdiskuterede, men lokale fiskere (og en beretning fra en lystfisker i selve Lillebælt) melder nu efter det første halvår i 2017, at fangsten i Lillebælt er faldet så dramatisk, at reelt fiskeri praktisk taget kun sker på 70 meter vand. Så p.t. ikke den store fornøjelse ved vade- og kystfiskeri.

Forureningen har mindst en udbredelse fra Fyns Hoved på nord/øst Fyn, via Lillebælt og den vestlige del af Østersøen, helt ned til den tyske grænse i syd.

Miljøskaderne rammer dog ikke kun i Lillebælt, men i de mørke områder vest og øst for Fyn.

Foreløbigt må fiske oplevelsen derfor baseret på tidligere tiders anekdoter:

På YouTube finder du et eksempel på 2,2 kg havørred fangst på bombada flue i Hejlsminde.

Der er også mange marsvin og sæler i området, men de er jo i dag fredede, så her må I nøjes med underholdningsværdien, og tage det som et godt tegn på fiskebestandens trivsel i øvrigt.

Tilsvarende har Hejlsminde haft besøg af en pukkelhval, som kan ses på denne video.

Pukkelhvalen anses ikke længere for at være en truet art, men fredningen af hvalen opretholdes stadig, så heller ikke denne må tages med hjem, hvis den ved et uheld kommer på krogen. For en sikkerheds skyld lige et billede af en pukkelhval, så du ikke tager fejl:

Endelig skal du være opmærksom på, at alle fisk har sin berettigelse. Får du derfor noget på krogen, som du ikke bryder dig om at tage med hjem, ulk, ål, ålekvabbe eller lignende (smag og behag er forskelligt), så sæt det næsomt ud i havet igen, så det fortsat kan fylde sin plads i den komplicerede cycklus, som naturen jo er.

Find fiskepladser, beskrivelser og bestemmelser på: Lystfiskeri.dk eller på lillebælt.dk

Du kan også finde yderligere beskrivelser af områdets muligheder, tips & tricks til at komme i gang på Fisketips.dk

Nord for Hejlsminde ligger Vargårde Skov. Hvis du parkerer på parkeringspladsen i kanten af skoven, på vejen ned mod Grænseborgen, og vandrer gennem skoven ned til stranden, vil du også med stor fordel kunne fiske ude på pynten. Du finder kort med skovveje, som med fordel kan printes ud og tages med, på dette link, så du også kan finde tilbage til bilen igen.

Om vandforholdene generelt i Lillebælt henvises til afsnittet om Lillebælt

Der kan online løses fiskekort på: Fisketegn eller via mobiltelefonløsning, som kan downloades på: Mobil fisketegn

Spørgsmål om lyst- og fritidsfisketegn besvares af Fikseridirektoratet på tlf. 72 18 56 06

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl. 9-12. Torsdag: kl. 13-15.

Begrænsninger:

Hejls Nor og 500 m ud fra slusen i Hejlsminde Bugt (begge bredder og hav) er der totalfredning for fiskeri hele året.

Kortmateriale over fredningen:

Hvis du konstaterer ulovligt fiskeri, kan du venligt gøre fiskere opmærksom på begrænsningerne, og hvis det tager overhånd, kan du foretage anmeldelse af ulovligt fiskeri til:

Fiskeridirektoratets døgnvagt Tlf.: 72 18 56 09, Email: sat@fd.dk

eller direkte på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside http://naturerhverv.dk/fiskeri/anmeld-ulovligt-fiskeri/