Udviklingsplan for Hejls Hejlsminde Området - Kolding Kommune

Udviklingsplanen er udtryk for borgernes ønsker og ideer til områdets udvikling de næste 10-15

år. Forslaget indeholder ønsker og forslag til forbedringer i og omkring landsbyen.

Primære tiltag i fremtiden:

Udviklingsgruppen i Hejls-Hejlsminde vurderer, at der bør ydes en særlig indsats for at følgende 4 indsatser i udviklingsplanen bliver fulgt op i den nærmeste fremtid:

1) Cykesti/skolesti mellem Hejlsminde, Hejls og Sjølund samt hastighedsdæmpende foranstaltninger (s. 22).

En opprioritering af den kollektive trafik med en rute fra Haderslev til Kolding via Hejlsminde-Hejls.

2) Forskønnelse af Strandpromenaden i Hejlsminde med integreret kystsikring, fortovs- og trafikanlæg (s. 18).

3) Sammenhængende naturstier og mindre anlæg med udsigtspunkter (s. 20)

4) Sikring af rammer for kultur og fritidsliv

Du kan se dokumentet i sin helhed her.