Tilstanden i Hejls- og Hejlsminde området

Der tales meget om Udkantsdanmark og "den rådne banan", men en undersøgelse fra Cevea punkterer myten og viser, at børnenes trivsel, sundhed og demokratiet faktisk trives rigtig godt i f.eks. Hejls- og Hejlsmindeområdet.

(Kilde Cevea. Kortet skal læses - jo lysere, jo bedre - jo mørkere, jo værre)

De tidligere undersøgelser bygger på "et for dårligt videnskabeligt grundlag".

Hvis man kigger på børnenes opvækst og trivsel, borgernes sundhed og den demokratiske deltagelse, som er målt ved antallet af foreninger og deltagelsen ved kommunal- og folketingsvalg, tegner der sig et andet og mere positivt billede af Udkantsdanmark.

Særlig undersøgelsens fokus på børnene er nyt, fordi ulighed som regel tager udgangspunkt i voksne.

Cevea har f.eks. målt, hvor mange børn der vokser op med enlige forældre, hvor mange der har oplevet familieskift i løbet af det seneste år, og hvor mange der har forældre uden job, og her ligger Hejls- Hejlsminde området flot.

I Hejls- og Hejlsminde området har vi et stærkt foreningsliv, med omkring 40 foreninger i området, som de fleste børn og voksne på en eller anden måde deltager i, men der mangler nok alternativer, som f.eks. en ungdomsklub.

Lokalrådet arbejder dog på at få en fællesplads op at stå i Hejlsminde, med fokus på familie aktiviteter og til gavn for vores mange turister.

Foreningslivet skaber en tryghed, der får borgerne til at have det godt og til at ville deltage.

Der er en særlig selvstændighedskultur, så folk er vant til selv at skulle bidrage.

Smuk Landsbydag, som afholdes to gange om året, er et godt eksempel på at borgerne, i erkendelse af Kolding Kommunes manglende vilje og evne til at holde en rimelig standard i sognet, selv har taget initiativ til at lægge arbejdskraften til kommunens materialer, for at fastholde området, som et attraktivt sted at bo og opholde sig. (Se TV-Syd indslag om Smuk Landsbydag).

Man kan så diskutere, om det er rimeligt i forhold til den lokale professionelle beskæftigelses indsats, men i den sammenhæng må man se initiativet, som den mindst ringe løsning. Området kunne godt bruge flere lokale arbejdspladser, men når nu kommunen ikke vil "ofre" det, har det dog den bieffekt, at det styrker fællesskabet i området.

I Hejls- Hejlsminde området får mange, og særligt børnene, en tryg opvækst, med en nærværende og lokalt forankret skole.

Manglen på kommercielle alternativer gør også, at borgerne i området føler sig som en større del af det lokale fællesskab, og selv er indstillet på, at stable noget på benene.

Det kan undre at Kolding Kommune ikke har et bedre blik for de mange turister og sommerhusgæster, der årligt strømmer til kommunens eneste kysthavn, men des mere glædeligt er det, at Hejls- Hejlsminde området trods alt klarer sig så godt.