Spildevandsplan 2012-2019

Spildevandsrensning i det åbne land ved Hejls, Favstrup og Christiansfeld vest er redegjort i Tillæg 1 til Spildevandsplan 2012-2019 for Kolding kommune.