Lokalplaner

Der henvises til Kolding Kommunes oversigt over lokalplaner for Christiansfeld, som indeholder lokalplaner for Hejls og Hejlsminde området.

Flere lokalplaner for området er under ændring, men lokalplanerne på hjemmesiden er fortsat gældende efter kommunesammenlægningen 1. januar 2007.