Status for Hejls og Hejlsminde området

På de efterfølgende sider kan du finde status for Hejls og Hejlsminde området, som udtrykt i rapporter, planer og statistikker.

Siderne vil give både nye og kommende beboere et godt overblik og dyb indsigt i hvor lokalområdet befinder sig i dag og hvor såvel borgere, som politikkere ønsker at samfundet bevæger sig hen.