Borgernes holdninger og idéer til lokalområdet

I forbindelse med fælles-spisningerne i Hejls og Hejlsminde har Lokalrådet spurgt om deltagernes holdninger til lokalområdet og bedt dem om at komme med idéer til forbedringer.

Det er der kommet følgende ud af:

I prioriteret rækkefølge har befolkningen tilkendegivet følgende:

1. Hvad er særligt godt ved at bo i Hejls og Hejlsminde området:

Flot natur - ro - lys og luft

Det nære miljø - godt sammenhold – fællesskabet

Tæt ved skov og strand

Mange lokale initiativer/aktiviteter – ildsjæle

Folk Kender hinanden

Rigt foreningsliv

2. Hvad er du stolt over – mener at der skal fremhæves:

Naturområder

Hejls Nor og stien

Skov og strand

Havnen - den gamle

Udsigtspunkter (3) & Solnedgangspladsen

Aktivt lokalsamfund

Selvom vi bor i et smørhul, har det ikke skortet på idéer, som her angives uprioriteret, da der var mange forskellige forslag:

3. Forslag til forskønnelse og til at gøre området mere attraktivt:

Havnepromenade - Løst

Fortov & pæne borde - Løst

Sti om Mindet - Delvis løst

Cykelstier - delvist løst

Havneudvidelse og kystsikring - Delvist løst

Byskilt - Løst

Hjemmeside - Løst, men nu under omlægning i 2022

Cykelruter - Delvist løst se hjemmesiden

Vandreruter - Delvist løst se hjemmesiden

Bevare miljø små broer i Noret - løst

Forbedrede busforbindelser - via Vonsild og K-H

Flere P-pladser -Forbud store køretøjer på havnen

km begrænsning - Løst

Strandareal - bedre faciiteter - oprydning - Løst

Cafeer omkring Mindet

Oprydning Havnevej/Gelænder bro - ved ikke?

Familievenligt spisested - Måske løst

Butikker og restauranter i Hejlsminde - skranter lidt i 2022 efter Corona

Opholdsplads anlægget i Hejls - Løst

Fortove i Hejls - Løst

Guidede vandreture og sejlture

Dagsarrangementer der kan trække folk/"Højskole" formiddag

Fælles legeplads i Hejls

Café eller Cafeteria Hejls

Hunde høm-høm - stativer og poser

Genoprette fiskeplads og salg af fisk - forsøgt, men kunne ikke køre rundt

Forsamlingshus skal fritages for økonomi

Lokalrådet har noteret sig de to første punkter, som retningsgivende for hvordan vi skal præsentere området.

Lokalrådet vil tilsvarende skæve til idéerne, og har mere eller mindre fat i de første 9 - 12 punkter, i det omfang det kan knyttes sammen med igangværende eller kommende projekter.

Og så er der jo både plads til det frie initiativ, private forretningsmuligheder, inspiration til vores mange foreninger m.v. om at gøre noget ved de mange andre gode Idéer.

Under den sidste sætning kan nævnes et lovende initiativ

Sauna pram, med henblik primært på vinterbadere