Genbrugsplads og affaldssortering

Du finder

affaldscontainere til husholdnings genbrugsaffald, papir,

glasemballage m.v.

på Havnen i Hejlsminde:

og genbrugsplads (kort og åbningstider)

Arlavej 7, 6070 Christiansfeld:

Vilkår og tømningstider for sommerhusrenovation

finder du her