Fri teltningsområder

Der er fri teltning i hele Vargårde Skov, som især henvender sig til den stille skovvandrer.

Skoven er tilgængelig ad veje, små hyggelige stier og jord spor og skifter mellem tæt underskov og meget høje og gamle træer.

På kanten til Lillebælt, ovenfor de høje skrænter, findes både bænke og borde/bænke, så man kan sidde og nyde udsigten til Fyn og Brandsø.

Skoven er underlagt Skov- og Naturstyrelsens regulering og vedligeholdelse, men i sit samlede indtryk har skoven fået lov til at udvikle sig på naturens betingelser.

Du kan finde yderligere inspiration og informationer under vandresiderne.

Skoven har følgende kategorisering:

P-pladser

Særlige forhold

Kørestolsegnet: Nej

Egnet for gangbesværede: Nej

Egnet for barnevogne: Nej

Følgende regler skal overholdes i Vargårde Skov:

  • kun en overnatning samme sted

  • højst 2 telte (ikke større end 3-personerstelte)

  • skal være uden for synsvidde fra bygninger

  • der må ikke teltes på strandbredden

  • åben ild er kun tilladt på indrettede bålpladser

  • efter endt teltning skal al affald tages med igen

Strandbredden er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 47 – Lillebælt. Dette falder sammen med EF-habitatområde nr. 96 af samme navn og Ramsarområde nr. 15.