Børnehuset Hejls

Hejls Landevej 20

6094 Hejls

Tlf.: 51407558

Børnehave med meget plads, hvor der er højt til loftet både indenfor og udenfor.

Der er plads til 70 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn, som er fordelt på 4 stuer.

"Strandkrabberne" og "Søstjernerne", er børnegrupper på 3-4 år og arbejder tæt sammen i det daglige. "Skrubberne" er vores storebørnsgruppe , som arbejder mere målrettet med skoleparathed. Skrubberne har brug for lidt andre udfordringer. Nogle børn vil gerne arbejde med tal og bogstaver, mens andre gerne vil bruge tid på at lege, eksperimentere og udforske. Vi arbejder med børnene der hvor de er rent udviklingsmæssigt og differentier udfordringerne så de passer til det enkelte barn. Vi arbejder med at skabe et godt fællesskab i gruppen som er alfa omega for et godt undervisningsmiljø i skolen.

"Søhestene" er vore vuggestue, og en del af børnehaven, de arbejder med selvhjulpenhed og integrere børnene i børnehaven lige så stille. Alle stuerne arbejder med det kreative og skaber små og store kunstværker som udstilles i børnehaven og udsmykker vægge og mure såvel indenfor som udenfor. Vi ligger tæt på skov og strand og børn og voksne udforsker med stor nysgerrighed den flotte natur for kryb & kravl. Vi bruger tid på at pleje og passe vores køkkenhave og lege på vores legeplads, som er delt op i fire områder……..Junglen, Oasen, legepladsen og køkkenhaven.