Flagregler

For at sikre, at eventuelle diskussioner foregår på et oplyst grundlag, skal vi kort orientere om flagreglerne, og skik og brug for flagning i Danmark.

Skik og brug for flagning i de lyse timer

I praksis har man lov til at gøre hver dag til en festdag, dvs. at man som privat person kan flage på de dage, hvor man har lyst.

Ombord på lystfartøjer er det kutyme, at flaget dagligt sættes, når man er ombord.

Selv om reglerne således er meget frie er det en uskik, at lade flaget blafre døgnet rundt.

Til lands og til vands bør der således kun flages i de lyse timer, dvs. at flaget hejses/sættes ved solopgang, dog aldrig tidligere end klokken 08.00, og flaget nedhales eller bjerges senest ved solnedgang.

Skibe og fartøjer mfl. der sejler i andre landes områder kan dog føre flaget døgnet rundt for identifikation, ligesom flådens skibe under bl.a. øget beredskab fører orlogsflaget døgnet rundt.

Flagdagene, der fastsættes af Justitsministeriet, gælder i princippet kun for offentlige myndigheder, ligesom de militære flagdage kun gælder for de militære institutioner.

På halv stang

På visse mindedage og i anledning af dødsfald flages på halv stang.

Flaget hejses først til tops og forbliver oppe nogle sekunder. Derefter sættes det på halv, dvs. nedhales så langt, at flagets underkant befinder sig ud for midten af flagstangen.

Ved flagning fra husfacader sættes det hvide kors ud for flagstangens midte.

Når flaget skal hales ned, hejses det først til tops og forbliver oppe nogle sekunder, hvorefter nedhalingen finder sted.

På en bisættelsesdag flages på halv, indtil bisættelsen har fundet sted. Derefter hejses flaget på hel, hvor det forbliver indtil solnedgang.

I forbindelse med mindegudstjenester o.l. flages på hel, indtil flaget et kvarter før højtideligheden sættes på halv. Umiddelbart efter højtidelighedens afslutning hejses flaget atter på hel og forbliver oppe indtil solnedgang.

På hel eller halv stang

Det sker, at flagdage falder sammen, dvs. at en festdag falder sammen med en dag, hvor der skal flages på halv stand, fx en festdag der falder på en langfredag.

Her er reglerne ganske klare, iflg. Justitsministeriet, en kirkelig flagdag går altid foran enhver anden flagregel.

På en Langfredag skal der derfor altid flages på halv stang hele dagen, dette ganske uanset om så HM Dronningen skulle fejre fødselsdag denne dag.

Flagning med fremmede flag

Som udgangspunkt er det forbudt at hejse andre flag i Danmark end Dannebrog - forbuddet gælder dog ikke ambassader, de nordiske landes flag samt EU's og FN's flag.

Vil man flage med et andet lands flag, skal man søge politimesteren om tilladelse. Man skal samtidig flage med Dannebrog i mindst samme størrelse på en ikke mindre fremtrædende plads.

Der må ikke flages med flere flag på samme flagstang. Det er lovligt at flage med såkaldte fantasiflag, der repræsenterer for eksempel en forening. Et sørøverflag i haven kræver således ingen tilladelse fra politimesteren.