Vikingetiden - ca. år 800 til 1000

Selvom der ikke findes en velbeskrevet historie om Hejlsmindes placering i Vikingetiden, har Haderslev museum indtil videre fundet egetræs pæle, som antyder en bebyggelse i den vestlige ende af Hejls Nord, hvor der har ligget en lille handelsplads "Købmandssted".

Området betegnes i dag Kobbersted, og der spekuleres p.t. i, hvor "Købmandssted" mere præcist har ligget?

Tilsvarende beskriver annalerne at Vargaarde, i det nordlige Hejlsminde, formentligt været en "røverborg". Antagelsen begrundes i, at der ikke var nogen pointe i, at placere en gård så afsides og på så magre jorder.

For en vikingehøvding ville det derimod give god mening, at placere en gård langt fra naboer, tæt på havet, og med mulighed for korte togter til Fyn og småøerne i Lillebælt.

Det er derfor ikke usandsynligt at netop skibe af Skuldelev 3 kategorien skulle have vippet rundt i Hejlsminde bugt og nor.

Skuldelev, Vrag 3, som er udstillet på Vikinge Museet i Roskilde,

Skuldelev 3 er et lille, elegant fragt- og rejseskib, måske af typen byrding. Skibet er bygget af dansk egetræ. Det har haft dæk af løse planker for og agter, og midtskibs et åbent lastrum med plads til omkring 4 tons last. Besætningen var på 5-8 mand.

Skibet kunne bruges, når bonden og hans følge skulle rejse til markeder eller møder på tinge.

Det har været velegnet til sejlads i de danske farvande og i Østersøen. Vinden var den vigtigste drivkraft, men under manøvrer og over korte stræk i vindstille kunne årerne tages i brug.

I gunstig vind kunne skibet holde en gennemsnitsfart på 4-5 knob.

"Skibslaget Freja Byrding",

som har hjemsted i Hejlsminde, har lavet en rekonstruktion af Skuldelev 3.

Vikingeskibet søsættes i maj måned og ligger til kaj i Hejlsminde Havn, frem til september.

I denne periode foretager laget ugentlige sejlladsen ud i Lillebælt, så skibet er sødygtigt og indbyder til jævnlig brug af knofedt.

I vinterperioden opbevares skibet i et vikingetidssvarende bådehus "Æ Naust"

Hejlsmindebakken 25-A, Hejlsminde

Det muligt at få en prøvetur efter aftale - se nærmere på Skibslagets hjemmeside.