Remisen

DSB-lokomotiv litra J på vej ud af remisen i Hejlsminde i 1947-48. Lokomotivet var på tidspunktet indlejet af Kolding Sydbaner.

Nederst i billedet ses en smule af drejeskiven. (Privatfoto/arkiv: SEB).

Remisen eksisterer stadig og lignede i mange henseender sig selv, men bygningen blev sidenhen indrettet til privat beboelse og findes stadig på Banedæmningen 19, Hejlsminde, hvor den oprindeligt lå.

Murværket i gavlen, hvor porten i sin tid sad, var tydeligt markeret, mens betonfundamentet for drejeskiven blev gravet bort, da remisen overgik til privat beboelse.

I 2015 ændrede huset fuldstændigt karakter, men stadig med stor respekt for for den oprindelige byggestil:

Selv om der florerer en del billeder, illustrationer og historier på nettet vil vi henvise til Svend Erik Brodersens store opslagsværk om Kolding Sydbane, der samler næsten alle tråde og derfor må betragtes som oprindelig kilde til det historiske materiale.Yderligere information findes her.

Lokalarkivet i Hejls formentligt kan tilsvarende byde på flere detaljer om Remisens indretning og funktion.