Hejlsminde Toldsted

Den gamle danske toldstation, Toldbakken 51:

Den gamle danske toldstation er opført 1878 og i brug indtil 1931 hvor toldstedet blev flyttet ned til det forhenværende tyske toldsted. Stedet fungerer i dag som privat beboelse med et skilt over hoveddøren, som markerer husets oprindelige brug.

Af et gammelt postkort fra grænsen ved Hejlsminde, ses på den tyske side (nederst på kortet) husene fra venstre gården Enghave , H. Trip`s hus , Toldbygningen og så kroen.

På den danske side (kortets øverste del) ses Færgekroen og Tørreriet og oppe på toppen af bakken kan man lige ane den hvide bygning, som Den gamle danske Toldstation.

Den østligste grænseovergang var ved Hejlsminde . På broen yderst , grænsegendarm Søren Jørgensen , Hans Carl Hansen og Jens Sørensen Holdt . Siddende et par gamle Hejlsminde fisker . Broen var til den lille damper ” Turisten ” som sejlede mellem Assens og Hejlsminde og bag et skib der er ved at blive kalfatret . ( Kalfatre = at drive opkradset tovværk ind i mellemrummene mellem plankerne )

Grænseovergangen ved Hejlsminde .

Grænseovergangen ved Hejlsminde . På den tyske side er husene : Først gården Enghave , H. Trip`s hus , Toldbygningen og kroen . På den danske side ses Færgekroen og Tørreriet . Ved slusen skimtes et par skibsmaster . Skibe af en størrelse som almindelige fiskekuttere kunne ikke sejle ind i mindet og måtte derfor ankre ved boldværket .

Fra Aage Emil Hansens bog :

Kongeåen Told - og statsgrænse

1864 - 1920

Hejlsminde Toldrorsstation

lå ved indsejlingen til Mindet .

Toldrorsstationen , der var underlagt

Hejlsminde Grænsetoldoppebørselssted

blev den 1. december 1902 henlagt til

Kolding Toldsted .

Den 1. maj 1907 blev stationen nedlagt .

Hejlsminde Nebenzollamt II

lå ved indsejlingen til Mindet ,

blev oprettet den 1. december 1895

og blev underlagt Haupzollamtet i Haderslev .

Gl. Ålgård Anmeldelsespost

lå ved kyststrækningen ved Lillebælt , nord for Hejlsminde .

Anmeldelsesposten blev oprettet den 23. september 1865

og nedlagt den 1. oktober 1900 .