Hejls Toldsted

Fra Aage Emil Hansens bog :

Kongeåen Told - og statsgrænse

1864 - 1920

Hejls Grænsetoldoppebørselssted

lå ved indsejlingen til Mindet og blev den 1. marts 1873

nedklassificeret til et grænsetoldkontrolsted ,

der kom til at høre under

Taps Grænsetoldoppebørselssted .

Det var dog kun administrativt , at det fik betydning ,

da der stadigvæk kunne fortoldes varer som hidtil .

Den 1. december 1902 blev stedet underlagt

Kolding Toldsted .

Toldetatens titler

Visitatrice: fandtes først og fremmest ved grænsen, men da de ikke findes omtalt i personalehåndbogen før 1929, er det usikkert, hvornår de dukker op. Hun var oftest toldembedsmandens kone, som altså havde til opgave at visitere kvindelige grænsepassagerer. I C.S. er den første udnævnelse noteret (i Hejls) 1.2.1917, og derefter følger en del flere.

31.10.1920 blev V i Vamdrup afskediget »som følge af landtoldgrænsens flytning«, og fra 30.11.1920 ophørte V i Hejls,