Hejls Præstegård

Præstegården i Hejls har bevaret sit smukke stuehus fra 1817 i næsten oprindelig skikkelse.

Det er tydeligt at se, at det har været model for stuehuset på Ballegård. Begge er 19 fag lange og med rolige, taktfaste facader og højt og stejlt tegltag. De grundmurede klassicistiske stuehuse i denne del af Sønderjylland er normalt pudsede og hvidkalkede, men her adskiller Hejls Præstegård sig ved at fremstå i blank rødstensmur i krydsforbandt.

Præstegården blev forgæves søgt bygningsfredet for en del år siden.

Den ene sidelænge er bevaret og er ligeledes en smuk bygning.

Under Svenskekrigene i 1600-tallet blev Hejls kortvarigt centrum for begivenhederne, idet Karl den X Gustav natten mellem den 29. og 30. januar 1658 havde hovedkvarter i Hejls Præstegård, inden hans tropper dagen efter påbegyndte marchen over isen, med en styrke på 8.500 mand, via Brandsø mod Fyn.

Præstegården er beliggende Hejls Landevej 22 i Hejls by.