Ballegård i Hejls

Ballegård ved Hejls, fra omkring 1819-20, bærer præg af rokoko, og er en bygning med høj bevaringsværdi.

(Foto: Ole Futtrup)

I 1830'erne opstod en ny gårdtype på Als, nemlig det trefløjede anlæg, med stuehuset i midten, flankeret af en lade og en staldlænge.

Gårdtypen var inspireret af de små herregårde og de større præste- og godsforpagtergårde, og blev overtaget af de velstående bønder som led i en kulturel nyorientering henimod den mere herskabelige og borgerlige livsstil.

Hvis man iagttager Ballegård fra sydsiden vil man kunne iagttage at hovedhuset til forveksling ligner Præstegården i Hejls, som da også har stået model til hovedhusets opbygning.

Det 19 fag lange stuehus er blandt de tidligste klassicistiske stuehuse i Sønderjylland og er ”beslægtet” med den sene rokoko.

Stuehusets fornemste kvaliteter et det høje stejle halvvalmede og ubrudte tegltag og den taktfaste fagdeling. Vinduerne nyere kitfalsvinduer. De jævnaldrende grundmurede, stænkpudsede udlænger er ret ombyggede, men danner en fin sluttet helhed sammen med stuehuset.

Den monumentale gårds kvaliteter understreges af dens tilbagetrukne placering og den gamle lindeallé.

Ballegård - (Ophavsret - ser her)

Skiftet i gårdform blev ledsaget af det skift i sprog og sindelag fra dansk til tysk, som undrede så mange dansk-nationale iagttagere.

På samme tid spredte idéen sig også til "de store gårdes land", hvor det herskabelige udtryk fængede, som det f.eks. ses på det trefløjede anlæg på Ballegård i Hejls (1858) og mange andre.

Ballegård ligger på Kær Møllevej 124 i Hejls