Mølledam

Den mest tilgængelige af mølledammene i området er nok

Aller Mølledam

Aller Mølle har eksisteret helt tilbage fra før år 1500.

Mølleriet ejedes i sin tid af kongen.

I 1911 brændte møllen og blev herefter nyopført.

Fra 1983-1988 gennemførtes et genopretningsprojekt for Taps Å, ved Aller Mølle.

Formålet med projektet har været at genskabe den gamle mølledam, som var forsvundet på grund af opfyldning, tilsanding og tilgroning, og at skabe en fiskepassage ved de 2 meter høje spærringer ved møllen.

Herved kan blandt andet laksefisk nå op til de store gydeområder, der findes i de øvre dele af å-systemet.