Å fiskeri

Tilløbene til Hejls Nor, Mindet, rummer gode fangstmuligheder.

Aller Å Sportsfiskerforening har fiskeret i den nedre del af Taps Å systemet.

Taps Å udløber i Hejls Nor og har tilløb syd, vest og nord for Christiansfeld.

Åen har en god havørredbestand, og naturen byder i øvrigt på Isfugle, som overvejende kan observeres i å-systemet.

Der blev tidligere foretaget omfattende udsætninger af ørreder, men takket være gode gydeområder i tilløbene og etablering af et omløb ved Aller Mølle er ørredbestanden nu helt selvreproducerende.

Aller Å Sportsfiskerforening har fiskeretten i åen, så du skal kontakte foreningen og opnå medlemskab, inden du må fiske i åen: Aller Å Sportsfiskerforening

Se projektet for å-forløbet her.