Hejls Præstegård

Præstegården blev bygget for præsten Falle Eriksen, som var præst for både Vejstrup og Hejls.

Der har ligget en præstegård her siden reformationen i 1536.

I januar 1658 overnattede den svenske konge Carl d. 10. Gustav i Hejls præstegård, inden hans tropper dagen efter den 3 . januar gik over isen til Fyn og videre til Sjælland for at erobre hele Danmark. – Der var svenske tropper indkvarteret i Hejls fra efteråret 1657 til sommeren 1658.

Præstegården i Hejls har bevaret sit smukke stuehus fra 1817 i næsten oprindelig skikkelse. Det er tydeligt at se, at det har været model for stuehuset på Ballegård. Begge er 19 fag lange og med rolige, taktfaste facader og højt og stejlt tegltag. De grundmurede klassicistiske stuehuse i denne del af Sønderjylland er normalt pudsede og hvidkalkede, men her adskiller Hejls Præstegård sig ved at fremstå i blank rødstensmur i krydsforbandt.

Præstegården blev forgæves søgt bygningsfredet for en del år siden.

Den ene sidelænge er bevaret og er ligeledes en smuk bygning.