Stormfloden 1872

Den 13. november 1872 blev Hels oversvømmet af en stormflod, hvor vandstanden i Noret steg, hvorved vandet blev ledt ind gennem åen op mod Hejls Landevej.

Byens beboere satte efterfølgende en vandstandsmåler i granit med påskriften ”Stormflod 1872”.

Stormfloden 12. – 13. november 1872.

Vurderede og registrerede vandstande under stormfloden (efter Colding, 1881)

Hovedvandopland Lokalitet Vandstand

Lillebælt/Jylland Dyvig Havn, Als 350

Aarøsund 350

Kolding 310

Aistrup Vig Kolding 302

Dreiens Odde Kolding 255