Grænsen ved Hejlsminde

Den østligste grænseovergang var ved Hejlsminde . På broen yderst , grænsegendarm Søren Jørgensen , Hans Carl Hansen og Jens Sørensen Holdt . Siddende et par gamle Hejlsminde fisker . Broen var til den lille damper ” Turisten ” som sejlede mellem Assens og Hejlsminde og bag et skib der er ved at blive kalfatret . ( Kalfatre = at drive opkradset tovværk ind i mellemrummene mellem plankerne )

Grænsen ved Hejlsminde . På den tyske side ses husene fra venstre gården Enghave , H. Trip`s hus , Toldbygningen og så kroen . På den danske side ses Færgekroen og Tørreriet .

Grænseovergangen ved Hejlsminde .

Grænseovergangen ved Hejlsminde . På den tyske side er husene : Først gården Enghave , H. Trip`s hus , Toldbygningen og kroen . På den danske side ses Færgekroen og Tørreriet . Ved slusen skimtes et par skibsmaster . Skibe af en størrelse som almindelige fiskekuttere kunne ikke sejle ind i mindet og måtte derfor ankre ved boldværket .

Fra Aage Emil Hansens bog :

Kongeåen Told - og statsgrænse

1864 - 1920

Hejlsminde Toldrorsstation

lå ved indsejlingen til Mindet .

Toldrorsstationen , der var underlagt

Hejlsminde Grænsetoldoppebørselssted

blev den 1. december 1902 henlagt til

Kolding Toldsted .

Den 1. maj 1907 blev stationen nedlagt .

Hejlsminde Nebenzollamt II

lå ved indsejlingen til Mindet ,

blev oprettet den 1. december 1895

og blev underlagt Haupzollamtet i Haderslev .

Gl. Ålgård Anmeldelsespost

lå ved kyststrækningen ved Lillebælt , nord for Hejlsminde .

Anmeldelsesposten blev oprettet den 23. september 1865

og nedlagt den 1. oktober 1900 .