Vandløbene i oplandet til Hejls Nor

Vandløbene i oplandet til Hejls Nor

Kolding Kommune har i 2009-10 foretaget en gennemgang af vandløbene i oplandet til Hejls Nor.

I alt er der gennem travet 50 kilometer vandløb og der er foretaget biologisk vandløbsbedømmelse på 42 lokaliteter.

Rapporten udpeger, hvor der er problemer med målopfyldelsen i vandløbene og giver forslag til indsatser, der kan forbedre tilstanden.

http://www.kolding.dk/pdf/20110222141016.pdf

http://www.kolding.dk/pdf/20110222140926.pdf