Lokalplan 1342-62 Mindegården - i *By- og udviklingsforvaltningen

Oprettelsesdato: Oct 06, 2011 6:7:21 AM

By-og udviklingsforvaltningen foreslår, at der træffes afgørelse om endelig vedtagelse af lokalplan 1342-61 Mindegården med virkning for sommerhusområdet omkring Mindevej i Hejlsminde.

Baggrunden for en ny lokalplan er et politisk ønske om generelt at hæve bebyggelsesprocenten fra 10 til 15 procent for kommunens sommerhusområder. Samtidig udarbejdes planen for at sikre et klart administrationsgrundlag for området fremadrettet.

Lokalplanens område ligger nord for Hejlsminde i den sydøstlige del af Kolding og omfatter i alt ca. 19 ha, der ligger i sommerhusområde.Området fungerer og fremstår i dag som et fuldt udbygget sommerhusområde, med mulighed for udstykning af yderligere 4 grunde. Lokalplanen fastholder områdets anvendelse til sommerhusområde og hæver som angivet bebyggelsesprocenten fra 10 til 15. Desuden angiver lokalplanen graduerede højder for bebyggelsen ud mod kysten.

Gå ind på nedenstående link (og klik på punktet) for at få alle detaljer i projektet:

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1342-61 Mindegården - et sommerhusområde