Vådområder i vandoplandet til Lillebælt

I forlængelsen af et statsligt initiativ har Kolding Kommune udpeget 6 vådområder i vandoplandet til Lillebælt, herunder i Hejls sogn:

Se den kommunale information her.

Projektforslag – etablering af mindre lavvandet sø umiddelbart øst for Hejls her

Projektforslag med forlægning af Kær Mølleå her