Udpegning af oversvømmelsesrisiko

Den endelige udpegning af risikoområder for oversvømmelse fra vandløb, søer, havet og fjorde foreligger nu på følgende link.

Der er ikke umiddelbart risiko omtaler for Hejls hejlsminde området og Kolding, men læs selv rapporten og drag eventuelle slutninger selv.