Rundt om Mindet - Hejls Nor

Med Banedæmningen og Hejlsminde natursti er en væsentlig del af projektet Rundt om Mindet - Hejls Nor realiseret.

Ruten er markeret med pæle hele vejen rundt, så det er nemt at finde vej.

Som et vartegn for projektet er der nu opsat et solidt, to-etages fugle observationstårn ved Meng, med god udsigt til en af de mange standpladser på sydsiden af Hejls Nor og Hejls Kirke på nordsiden af Hejls Nor.

(Foto: Ole Futtrup)

Projektidéen opstod i 1997, så det har været en sej rugetid, som nu er udkrystalliseret.

Og der er ingen tvivl om at projektet bliver et helt utroligt aktiv for hele sognet, og til stor glæde for naturinteresserede og motionister fra nær og fjern. Med åbningen af afsnittet Åkærvej - Skovhusevej er det nu muligt at komme rundt om noret ad nedenstående rute

og det er vi utroligt taknemmelige for.

Du kan downloade kortet her.

Den officielle indvielse af stien fra Åkærvej til Skovhusevej, gennem sivskoven,fandt sted den 15. juni 2013. Bro, pontoner og parkeringsarealer er nu afsluttet og tilgængelige for alle.

(Foto: Ole Futtrup)

Med adgang til dette afsnit er der adgang til en helt usædvanlig naturoplevelse, (se hvad du bl.a. kan opleve under Fuglekig).

Hejls sogn står sammen om så mange aktiviteter i området, så mon ikke det også vil lykkes at formå de sidste lodsejere og bidrags ydere at sikre det sidste stykke, så det samlede projektet kan blive realiseret.

Det samlede budget for projektet er på 1,2 mill. kr., hvoraf der p.t. er indsamlet ca. 800.000 kr (Lokalrådet har bidraget med 125.000 fra Landbypuljen), og det er for disse midler, og på baggrund af uvurderlige tilsagn fra en lang række berørte lodsejere, at projektet nu er ved at ligne et helt realistisk projekt.