Regulering af Meng Bæk ved Hejls Nor

(Foto: Ole Futtrup)

Reguleringen af Meng Bæk kan ses lidt fra oven fra Fugleudkigstårnet i Meng, som står umiddelbart øst for bækken.

Kolding Kommune har ønsket at gennemføre en regulering af Meng Bæk med fjernelse af rørstyrt ved Mengvej, og det er nu gennemført.

Projektet bestod i at etablere et 100 m langt stenforet vandløb umiddelbart nedstrøms rørudløbet ved Mengvej på matr. nr. 308, Stubbum, Aller.

Projektet har forbedret passageforholdene for fisk og smådyr i vandløbet og har medvirket til opfyldelse af vandløbets målsætning.