Projekter langs kysten

I Hejlsminde arbejder forskellige foreninger og interessenter med flere projekter langs kysten. Disse foreninger og interessenter har indledt et samarbejde under navnet ”Strandpromenadeudvalget” og har henvendt sig til Kolding Kommune, omkring de aktuelle problemstillinger langs kysten.

Projekterne omfatter en udvidelse af Hejlsminde Lystbådehavn, etablering af flere parkeringspladser til Hejsminde Lystbådehavn, kystsikring langs Havnevej, udvidelse af fortovet langs Havnevej og trafikdæmpning, samt opholdsmuligheder langs med kysten i tilknytning til kystsikring og mole.

Lokalrådet for Hejls- og Hejlsminde området lancerede på generalforsamlingen i efteråret 2014 visioner for et projekt "Hejlsminde Strandpark".

Kolding Kommune er ejer af de arealer, hvor Lystbådehavnen ligger og har ansvaret for Havnevej og er derfor også interessent i forhold til ønskerne.

Læs nærmere om Teknik og boligudvalgets indstilling her. Indstillingen mundede i 2014 ud i projekt "Kystsikring og sandfodring Hejlsminde"

Projektindstilling som nu er budgetgodkendt kan findes i referat fra Teknik- og Boligudvalget 20. juni 2012.

Mulighederne for at benytte sandet fra den planlagte havneudvidelse til at kystsikre Havnevej og kysten nord for molen i det hele taget: Notat Hejlsminde Kystsikring rev2 2013-04-25