Lokalplan 1342-62 Mindegården - i *By- og udviklingsforvaltningen*

Lokalplan 1342-62 som offentliggjort.