Kystsikring og sandfodring Hejlsminde

Stensikring af vejen for de 800.000 kr., der er afsat i 2014 vil være en mere kortsigtet løsning, end hvis der arbejdes med synergieffekt, hvor sand fra lystbådehavnens oprensning af sejlrenden genbruges til beskyttelse af stensætningen og udvidelse af stranden. Der foreslås derfor en 2 faset plan med et udvidelsesforslag på 320.000 kr. på budget 2015.

Beslutningen er truffet i Teknikudvalget den 30-06-2014.

Forslaget i sin helhed findes her.

Teknikudvalget har i samarbejde med lokale interessenter og Niras som specialkonsulent udarbejdet et løsningsforslag, der teknisk løser sikring af vejen og som samtidig i vides muligt omfang, tilgodeser ønsker fra de lokale interessenter.

Løsningen indebærer etablering af 120 meter stensætning, høfter og sandfodring fra lystbådehavnens oprensning af sejlrenden.