Hejlsminde Strandpark

Hejlsminde Strandpark vil bringe Hejlsminde ind i en ny og moderne fase og være til gavn og glæde for fastboende, turister og øvrige gæster. Det skal være et naturligt samlingspunkt, et sted hvor alle kan mødes; både børn, unge, voksne og ældre vil benytte strandparken i mange timer dagligt. Et sted, hvor aktiviteter kan ske på tværs af alle aldre og andre skel og hvor lokale og besøgende kan mødes til årlige begivenheder.

Hejlsminde Strandpark vil gøre området til et særdeles attraktivt sted at være. Et mere sikkert og trygt sted at færdes, da der i projektet er inkluderet fortovs- og trafikanlæg. Ligeledes vil Strandparken gøre det muligt for handicappede, at benytte strandarealet, hvilket desværre nærmest er en umulighed i dag.

Strandparken vil gøre Hejlsminde til et endnu mere attraktivt udflugtsmål for de omkringliggende skoler, børnehaver og dagplejere. Ligeledes vil projektet

gøre Hejlsminde mere attraktivt for de mange turister der hvert år besøger byen og måske endda forlænge deres ophold, hvilket vil styrke det lokale erhvervsliv, butikker og restauranter.

Projektet giver folk god adgang til naturen både til lands og til vands og øge herlighedsværdien i Hejlsminde.

Kort sagt: Hejlsminde bliver det naturlige samlingssted!

Se nærmere om projektet Hejlsminde Strandpark.

Bag projektet står ”Hejlsminde Strandpark-udvalg”:

- Hejls-Hejlsminde Lokalråd

- Hejlsminde Bådelaug

- Hejlsminde Selskabelige Forening

- Hejlsminde Borgerforening

- Bestyrelsen bag Hejlsminde Forsamlingshus

- Grundejerforeningerne fra sommerhusområderne

- Grundejerforeningerne fra Hejlsminde Badehotel

- De handelsdrivende

- Fortovsudvalget af 1993

Hejlsminde Strandpark-udvalgs arbejde er kendetegnet med at være et konstruktivt bindeled mellem det politiske niveau, Kolding Kommunes

forvaltning.