Destignation Lillebælt

Turismen vokser hvert år og bliver verdens største industri om få år. Men konkurrencen er benhård, fordi alle byer, regioner og lande kæmper om turister, virksomheder og mobil kapital. Derfor kræver det kvalitet i service, oplevelser og produkter og ikke mindst en klar identitet, som bidrager til at skabe billeder i hovedet på folk om destinationen, hvis man vil tiltrække gæsterne.

Destination Lillebælt vil give området en genkendelighed, som har manglet hidtil.

For Kolding, Middelfart og Fredericia Kommuner er det overordnede mål klart. Det handler for Destination Lillebælt om at skabe vækst med udgangspunkt i områdets særlige styrker og karakteristika; herunder de unikke natur- og kulturværdier, den fantastiske placering og den store vilje til samarbejde blandt de mange turisme- og oplevelsesvirksomheder. Væksten skal naturligvis skabes gennem en balance mellem benyttelse og beskyttelse af områdets natur- og kulturværdier.

De tre kommuner er overbeviste om, at de gennem et tæt samarbejde vil være i stand til at skabe en slagkraftig destination, som vil kunne spille en betydelig rolle på det stadig mere konkurrenceprægede turisme- og oplevelsesmarked. Tendensen i markedet er i dag, at destinationerne bliver stadig større og mere professionelle.

Udviklingspotentialet er stort, og det samme er ambitionerne. Samarbejdet omkring Destination Lillebælt skal være rammen om innovation, videndeling, videnopbygning og udvikling af de menneskelige ressourcer i området. Det betyder, at Destination Lillebælt bl.a. arbejder med konkrete mål med hensyn til at øge turisme- og oplevelsesomsætningen, skabe nye jobs og nye oplevelser, events og aktiviteter.

De mange private og offentlige turisme- og oplevelsesvirksomheder spiller en nøglerolle i udviklingen af Destination Lillebælt. Det er disse virksomheder, som møder turisterne hver eneste dag, og derfor er det vigtigt for Destination Lillebælts fremtidige succes at skabe tætte relationer mellem de mange virksomheder på kryds og tværs af den nye destination. Desuden vil Destination Lillebælt sætte fokus på virksomhedernes innovationsevne, så turisterne fremover vil møde nye spændende oplevelser og attraktioner i Lillebælt-området.

Læs mere her.

Der foreligger endnu ikke en egentligt strategi for udviklingen af Hejls og Hejlsminde området, men for områdets iværksættere kunne det måske være interessant at se hvilke arbejdsgrupper og idéer der på nuværende tidspunkt er i støbeskeen.

Fra 1. marts 2013 er Destination Lillebælt en realitet, og målet er en ny stærk destination i dansk turisme.