Cykelsti fra Hejls til Sjølund etableret - siden udgår

Projektet er nu kommet på Kolding Kommunes budget og godkendt som forsøgsprojekt, på trods af Teknik og Boligudvalgets indstilling oprindelige indstilling, som nu efter nærmere undersøgelse er godkendt som budgetoplæg.

Oprindelig orientering:

Så foreligger der projektforslag udarbejdet af en bred gruppe af lokale interesse organisationer.

Du kan få adgang til projektets dokumenter ved at klikke på følgende Links:

Projektbeskrivelse

Projektillustration

Underskrifter

og Kolding Kommunes svar på projektgruppens første henvendelse.

Her finder du det forslag til Cykelplan for Kolding Kommune 2012 - 2025,

som den lokale cykelsti- gruppe er oppe imod.

Men gruppen kæmper ufortrødent videre.