Igangv. projekter i området

Under igangværende projekter vil vi søge at holde borgerne orienteret om hvilke igangværende projekter der er i området, dels som orientering, men også som debatforum for kommentarer.

Da det ikke altid er nemt at finde ud af hvornår et projekt er afsluttet, eller hvad der kommer til af ny projekter, er du altid velkommen til lige at give redaktionen et praj (kontakt nederst på siden), hvis du ved bedre end siden giver indtryk af.