Havneudvidelsen

Oprettelsesdato: Sep 02, 2011 9:48:59 PM

Projektets formål:

Uden for projektet, men af interesse for lokalsamfundet, kan en havneudvidelsen måske også være vejen til fornyet fremgang for forretnings- og restaurationslivet i Hejlsminde.

Yderligere detaljer om projektet kan du finde I Hejlsminde Havns dokument om udvidelsen og på Kystdirektoratets hjemmeside.

Hejlsminde Bådelaug ønsker at etablere en ny indsejling med moler på begge sidder af indsejlingen. Den sydlige af disse nye moler ønskes ført syd om havnen således, at havnens både beskyttes bedre mod bølger og uro. Desuden ønskes der tilladelse til at udvide havnens kapacitet med op til 60 bådpladser i det nyetablerede havnebassin.