Bekendtgørelse om Hejlsminde Nor vildtreservat

Bekendtgørelsen har til formål at sikre Hejlsminde Nor som raste- og yngleområde for vandfugle.