Vardegårde og Kalvehøj skove

Vargaarde og Kalvehøj skove vokser helt ned til Lillebælt, så skov og strand indimellem går ud i et og andre steder kun adskilt af høje skrænter.

(Foto: Ole Futtrup)

Vargårde Skov tjener som nærmeste skov til Hejls by og hele sommerhusområdet ved Hejlsminde, og er det naturlige udflugtsmål når turen går i skoven.

(Foto: Ole Futtrup)

Langs kysten i Vargårde Skov findes en afmærket vandresti (trampesti) på toppen af kystskrænten.

Kysten ved Vargårde er kendt som et godt havørred fiskested og ligeledes et godt sted at observere store trækkende rovfugle i Lillebælt.

Vargårde var tidligere en herregård, der opkøbtes af Frederik den II i 1588. Ved Kronens frasalg af jordegods sidst i 1700-tallet, for Vargårdes vedkommende i 1782, beholdt Kronen skoven. Skoven har siden været statsskov. Den benævnes også Kalvehøj Skov.

Skoven består overvejende af løvskov på kuperet, frodig muldbund. Ud mod Lillebælt er der en flot skrænt vegetation. Her forekommer mark-tusindgylden - gult listet, som opmærksomhedskrævende, så nyd den og beskyt den.

Der er mange småstier og veje, så studér beskrivelsen og tag eventuelt et kort over skoven med.

Man kan med fordel følge skiltene mod Grænseborgen og sætte bilen på parkeringspladsen, ved indkørslen til Grænseborgen.

Herfra kan man vandre videre mod Grænseborgen eller gå tilbage til asfaltvejen og følge vejen videre mod nord, og tage en rundtur gennem skoven tilbage til parkeringspladsen.

På den sidstnævnte tur vil man passere det gamle skovløberhus, Vargårdlund,

(Foto: Ole Futtrup)

som ligger i kanten af skoven, og du kan frit fortsætte ad de skovstier, som åbner sig på den anden side af huset.

Begge veje vil åbne for adgang ned til stranden.

Se yderligere fra beskrivelsen af Vargaarde Skov under oplevelser.

Skulle du savne inspiration til hvad du kan se, opleve og lave i skoven igennem årets måneder, kan det anbefales lige at kigge forbi hjemmesiden skoven-i-skolen.dk som, på letforståelig vis, kan give inspiration både til voksne og børn.

Rigtig god fornøjelse.