Naturvandring ad Banedæmningen

(Foto: Ole Futtrup) (Foto: Ole Futtrup)

Hejls Nor/Mindet ligger ud til Lillebælt.

Et Nor er mindre vandområde, som kun er forbundet med havet med en smal rende. Her renden under broen, som oprindeligt var en sluse, som kunne regulere vandet i Noret. Vi kalder den stadig Slusen.

Man kan enten tage udgangspunkt i Hejlsminde, parkeringspladsen syd for Slusen, eller parkeringspladsen ved Havnen (endestation for rutebilen) med Hejls som mål, eller omvendt i Hejls og følge Banedæmningen (umiddelbart nord for Hejlsminde Badehotel) til Hejls.

Omkring slusen, såvel i havnebassinet som i Hejls Nor (Mindet), kan man i øvrigt indimellem se sæl, så det kan være en af de første observationer, man lige kan gøre sig, inden turen går videre..

(Foto: Ole Futtrup)

Under turen på Banedæmningen kan man observere en lang række fuglearter drossler, ravn, musvåge, tårnfalk, sort- og gråkrage og mange flere. Måske mulighed for havørn eller vandrefalk specielt i bunden af noret. Rørhøgen har ynglet her i mange år.

Se Lokalitetsbeskrivelsen på Danmarks Fugle og Natur og Bert Wiklund's billedserie, samt hvilke fugle du kan være heldig at observere undervejs på vandringen ad Banedæmningen.

Naturreservatet har i dag en modenhed, som gør det til et egnet sted for havørne at yngle, og ørnene er begyndt at søge til området for at jage fisk i noret, som er yngleplads for såvel havørred som hornfisk.

Med jævne mellemrum kommer ørnene forbi, og det er derfor ikke længere usædvanligt at opleve ørnenes jagt i noret og i Hejlsminde Bugt.

Mod enden af naturreservatet kommer nogle idylliske søer, hvor man kan tage plads på bænken og nyde lappedykkere, blishøns, forskellige andetyper og knopsvaner, efter årstiden.

(Foto: Ole Futtrup)

For enden af stien kan du se Hejls Kirke og Hejls By.

(Foto: Ole Futtrup)