Oplevelser‎ > ‎

Historiens vingesus

Sidste istid skabte dramatiske ændringer af området og naturen omkring Hejlsminde,
bl.a. blev Hejlsminde bugt "afhøvlet" og store højdeforskelle på 113 meter blev skabt ved Skamlingsbanken.

 
 Siden har mange aktiviteter bosættelser, jagt, landbrug, handel, industri, oversvømmelser, krig og fred præget Hejls og Hejlsminde området og vi vil her på de underliggende sider (klik til venstre for menupunktet i venstre side) give en lille forsmag, på nogle af de begivenheder, som området gemmer på.

For at skabe et lille overblik angives her ca. årstallene for de forskellige hovedperioder, som omtales (Nationalmuseets definition):

        Seneste istid           (Weichsel 115.000 - 9.600 f.v.t.)

        Oldtiden:
            Jægerstenalderen   (Indtil 4000 f.Kr)
            Bondestenalder       (4000 f.Kr - 1700 f.Kr.)
            Bronzealder             (1700 f.Kr - 500 f.Kr.)
            Ældre jernalder        (500 f.Kr. - 400 e.Kr)
            Yngre jernalder        (400 e.Kr - 800)
            Vikingetid                 (800 - 1050)
        
        Historisk tid:
            Middelalder                  (1000 - 1536)
            Renæssance                (1536 - 1660)
 
        Nyere tid:
            Enevælden                   (1660 - 1848)
            Nationalstaten              (1848 - 1915)
            Velfærdsstaten             (1915 - 2000)
            Besættelsestiden          (1940 - 1945)
  
 
Ønsker man, at fordybe sig yderligere i lokalhistorien er det bedste sted selvfølgelig vores Lokalhistoriske Forening og Arkiv for Hejls - Hejlsminde , hvor man bl.a. kan dykke ned i årsskrifterne, som har mange og spændende detaljer om områdets fortid og historie.

 
Til inspiration følgende liste over foreningens Årsskrifter 1992-2004, med links til arkivets hjemmeside og historier:

        Lily Johannsen: Minder fra Hejls. 1992

        Jens Skjøtts barndomsminder fra Hejls. 1993

        Margrethe Kongsteds erindringer. 1994

        Købmand Quists Købmandsforretning. 1995

        Hejls Brugsforening 1906 - 1996. 1996

        Hejls Kro og dens historie . 1997

        Cikorietørriet i Hejlsminde. 1998

        Kær Mølle. 1999

        Teglværker i Hejls Sogn. 2000

        Vejstrup-Hejls Andelsmejeri 1888-1971. 2001

        Skippere og fiskere i Hejlsminde 1850-1950. 2002

        Hejls Friskole 1872 - 1938. 2003

        Skovløberstedet Vargaardlund. 2004

        Hejls Efterskole 1892 - 1920.

        (Bog) 2004

        Barndomsminder fra Hejls og omegn 1910-23 af Svend Jørgensen. 2005

        Arkæologiske fund fra Hejls.

        To beskrivelser af bebyggelsen Trappendal. 2006

og yderligere links til øvrige historier på Lokalarkivets hjemmeside:

        HejlsmindeKalksanstensfabrik

        Klostergården 1944-45
      
        Gamle marknavne fra Hejls Sogn
  
        Præsteerindringer 1911-1925

        En Københavner drengs ferie i Hejls. Anno1955.

        Fortegnelse over en ægttur i 1864 af KnudNissen Krag

        Oversigt ovet gårdene i Hejls 1539 - 2011J
        
         Jep Jespersen Fink ”Bygebjerg” i Hejls 1839- 1882

         Jeppe Lauridsen Hejlsminde Cikorietørreri

         
Hejls sogn

samt link arkivets billedalbum
 
Undersider (22): Se alle
Comments