Hejls Toldsted

Fra Aage Emil Hansens bog :
Kongeåen Told - og statsgrænse
1864 - 1920
 
Hejls Grænsetoldoppebørselssted
ved indsejlingen til Mindet og blev den 1. marts 1873
nedklassificeret til et grænsetoldkontrolsted ,
der kom til at høre under
Taps Grænsetoldoppebørselssted
.
Det var dog kun administrativt , at det fik betydning ,
da der stadigvæk kunne fortoldes varer som hidtil .
Den 1. december 1902 blev stedet underlagt
Kolding Toldsted .
 
 
 

Toldetatens titler

Visitatrice:  fandtes først og fremmest ved grænsen, men da de ikke findes omtalt i personalehåndbogen før 1929, er det usikkert, hvornår de dukker op. Hun var oftest toldembedsmandens kone, som altså havde til opgave at visitere kvindelige grænsepassagerer. I C.S. er den første udnævnelse noteret (i Hejls) 1.2.1917, og derefter følger en del flere.

31.10.1920 blev V i Vamdrup afskediget »som følge af landtoldgrænsens flytning«, og fra 30.11.1920 ophørte V i Hejls,

 
 
Comments